No Image

Ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթ 14.09.2021թ.

15 Սեպտեմբերի, 2021 avazan 0

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ Ֆիզկուլտուրա /9 դասաժամ/, Կենսաբանություն /6 դասաժամ/,  ՆԶՊ /2 դասաժամ/ առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի […]

No Image

Ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթ 30.08.2021թ.

8 Սեպտեմբերի, 2021 avazan 0

<<ՀՀ ԳեղարքունիքիմարզիԱվազանգյուղիհիմնականդպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթԿենսաբանություն /6 դասաժամ/, Ֆիզկուլտուրա /9   դասաժամ/, ՆԶՊ /2 դասաժամ/ առարկաներիուսուցչիթափուրտեղերիհամար: Մրցույթնանցկացվում է երկուփուլով՝ թեստավորման և hարցազրույցի: Թեստավորմանփուլնանցկացվում է ըստ ՀՀ […]