ֆինանսական հաշվետվություներ

2020թ. բյուջեի և ծախսերի 2-րդ եռամսյակ հաշվետվություն

2020թ. բյուջեի և ծախսերի 1-ին եռամսյակ հաշվետվություն

2019թ. բյուջեի և ծախսերի 4-րդ եռամսյակ հաշվետվություն

2019թ. բյուջեի և ծախսերի 3-րդ եռամսյակ հաշվետվություն

2019թ. բյուջեի և ծախսերի 2-րդ եռամսյակ հաշվետվություն

2019թ. բյուջեի և ծախսերի 1-ին եռամսյակ հաշվետվություն

2018թ. բյուջեի և ծախսերի 4-րդ եռամսյակ հաշվետվություն

2018թ. բյուջեի և ծախսերի 3-րդ եռամսյակ հաշվետվություն

2018թ. բյուջեի և ծախսերի 2-րդ եռամսյակ հաշվետվություն

2018թ. բյուջեի և ծախսերի 1-ին եռամսյակ հաշվետվություն

2017թ. բյուջեի և ծախսերի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

2017թ. բյուջեի և ծախսերի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

2017 թ. բյուջեի և ծախսերի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

2017 թ. բյուջեի և ծախսերի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն 

2016 թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն