No Image

Տնօրենի թափուր տեղի հավակնորդների հետ հանդիման օրվա մասին

16 Մարտի, 2022 avazan 0

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2022 թվականի մարտի 18-ին տեղի կունենա Ավազան գյուղի հիմնական դպրոցի տնօրենի պաշտոնի հավակնորդների դպրոցի զարգացման ծրագրերի ներկայացումը և քննարկումը ծնողխորհրդի անդամների հետ ժամը 12:00 […]

No Image

Ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթ 15.11.2021թ.

15 Նոյեմբերի, 2021 avazan 0

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ Ֆիզկուլտուրա /9 դասաժամ/, Կենսաբանություն /6 դասաժամ/,  ՆԶՊ /2 դասաժամ/ առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի […]

No Image

Ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթ 20.10.2021թ.

20 Հոկտեմբերի, 2021 avazan 0

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ Ֆիզկուլտուրա /9 դասաժամ/, Կենսաբանություն /6 դասաժամ/,  ՆԶՊ /2 դասաժամ/ առարկաների ուսուցչի թափուր […]

No Image

Ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթ 14.09.2021թ.

15 Սեպտեմբերի, 2021 avazan 0

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ՝ Ֆիզկուլտուրա /9 դասաժամ/, Կենսաբանություն /6 դասաժամ/,  ՆԶՊ /2 դասաժամ/ առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի […]

No Image

Ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթ 30.08.2021թ.

8 Սեպտեմբերի, 2021 avazan 0

<<ՀՀ ԳեղարքունիքիմարզիԱվազանգյուղիհիմնականդպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթԿենսաբանություն /6 դասաժամ/, Ֆիզկուլտուրա /9   դասաժամ/, ՆԶՊ /2 դասաժամ/ առարկաներիուսուցչիթափուրտեղերիհամար: Մրցույթնանցկացվում է երկուփուլով՝ թեստավորման և hարցազրույցի: Թեստավորմանփուլնանցկացվում է ըստ ՀՀ […]